Wednesday, 1 July 2015
bkg_top.jpg

NOWE POPRAWKI: Warszawa-2; Poznań-1 ; Sosnowiec-3; Kraków-2; Wrocław-3 ; Lublin-3;

Kronika Związkowa 51/2015


Głos Maszynisty 06/2015


Bezpłatne porady prawne


Informacja dotycząca Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej

Informujemy, że prace związane z weryfikacją środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym PKZP zbliżają się ku końcowi. Dla każdego członka Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej została założona karta osobowa w której zawarta jest informacja o zgromadzonych środkach lub zobowiązaniach finansowych. Każdy członek PKZP ma prawo wglądu do swojej karty osobowej. Po zakończeniu prac zostanie podpisana umowa pomiędzy Zarządem Kolei Śląskich z Zarządem PKZP, której przedmiotm będzie świadczenie pomocy na rzecz PKZP w zakresie wynikającym z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 19 grudnia 1992 w sprawie pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych w zakładach pracy. Podpisanie umowy w konsekwencji doprowadzi do transparentności w zarządzaniu Pracowniczą Kasą Zapomogowo - Pożyczkową w naszej firmie i zakończy wszelkie dywagacje w tym temacie.

Jednocześnie przypominamy, że każdy członek PKZP winien złożyć nową deklarację przystąpienia do PKZP z uwagi na nieprzekazanie jakiejkolwiek dokumentacji przez poprzedni Zarząd Kasy.

Kontakt:  727031906


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL