Pomoc prawna CDO24

Zapraszamy
Każdy Członek Związku Zawodowego Maszynistów jest ubezpieczony w Towarzystwie WARTA S.A
od Odpowiedzialności Cywilnej za szkody wyrządzone pracodawcy do kwoty 8000 zł.

Każdy Członek Związku Zawodowego Maszynistów może wykupić dla siebie i rodziny
ubezpieczenie grupowe na życie w firmie GENERALI.


Najnowsza oferta CDO24


Kontakt z osobą odpowiedzialną

Intertesuje Cię kontakt z przewodniczącym koła Koleje  Śląskie
Wojciech Krzyżankiewicz
tel.
email@gmail.com