\r\n"; } else { $images = 0; $current_col = 0; $count = $rows * $columns; $last = $count + $first; echo "\r\n"; $dir = opendir($images_folder); while ($filename = readdir($dir)) { $ext = pathinfo($filename, PATHINFO_EXTENSION); if ($ext == 'gif' || $ext == 'jpeg' || $ext == 'jpg' || $ext == 'png') { if ($images >= $first && $images < $last) { if ($current_col == 0) { echo "\r\n"; } list($width, $height) = getimagesize($images_folder.$filename); $link = ""; $image_ratio = $width/$height; if ($image_ratio > 1) { $thumbnail_width = $thumbnail_size; $thumbnail_height = $thumbnail_size / $image_ratio; } else { $thumbnail_width = $thumbnail_size * $image_ratio; $thumbnail_height = $thumbnail_size; } echo "\r\n"; $current_col++; if ($current_col == $columns) { $current_col = 0; echo "\r\n"; } } $images++; } } $pages = ceil($images/$count); for ($i=0; $i<$pages; $i++) { $page = $i * $count; $current_page = $i + 1; if ($page == $first) { $pagination .= " $current_page "; } else { $pagination .= " $current_page\r\n "; } } echo "\r\n"; echo "
$link\"\"
$pagination
\r\n"; } ?>
 

ukryte zdjecia

Proszę o pobranie zdjęć gdyż dla bezpieczeństwa znikną i zostaną udostępnione w oficjalnej galerii